Kombinovani kalcijumski-natrijumski bentonit visoke čistoće za intezivno bistrenje i stabilizacijsku adsorpciju proteina u vinu.
Claris p70


OPIS PROIZVODA

Claris-p70 je kombinovani kalcijumski-natrijumski bentonit visoke čistoće u vidu finog praha namenjen za intenzivno bistrenje i stabilizacijsku adsorpciju proteina u vinu. Claris-p70 sadrži veći udeo natrijumskog bentonita i preporučuje se za finalno bistrenje vina koje je potrebno provesti u razmerno kraćem vremenu. Claris-p70 se proizvodi od pažljivo odabranog bentonita sa naših vlastitih ležišta. Karakterišu ga vrlo visok sadržaj aktivnog minerala montmorilonita (88-92%), izuzetno nizak sadržaj rastvorljivog Fe (ispod 0,015%) i čvrstih materija (ispod 1%). Ovaj vrlo fini prah posjeduje veliku aktivnu površinu što povoljno utiče na efekat bistrenja i stabilizacije. Claris-p70, kod optimalnih doza, čuva i unapređuje senzorna svojstva vina. Stvara kompaktan i razmerno nizak talog.


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Claris-p70 se pre upotrebe u vinu mora hidratizovati. Hidratacija je vrlo važan postupak u pripremi Claris-p70 za upotrebu a postiže se namakanjem proizvoda u vodi. Najbolji efekti se postižu korišćenjem destilovane vode zagrejane na 40-50°C u početnoj fazi hidratacije. Upotreba destilovane vode za hidrataciju umesto obične, a posebno tvrde vode, povoljno utiče na delotvornost proizvoda i njegov uticaj na senzorna svojstva vina. Claris-p70 se može hidratizovati i u običnoj čistoj i hladnoj vodi. Claris-p70 se sipa u 20-25 dijelova vode (1kg Claris-p70 u 20-25 litara vode) tako što se sipa u posudu napunjenu vodom uz lagano mešanje. Kada je Clarisp70 potpuno namočen u vodi treba ga intenzivno mešati do dobijanja ravnomerne suspenzije. Suspenzija treba da odstoji najmanje 4-6 časova, a optimalno 12 časova za najbolju delotvornost. U prvih 3-4 časa intenzivno promešati suspenziju na svakih sat vremena a zatim pustiti da odstoji do momenta korišćenja. Višak vode iznad suspenzije pažljivo odliti neposredno pre upotrebe. Strogo voditi računa o higijenskim uslovima hidratacije i obavezno pre upotrebe prekontrolisati da je suspenzija nezagađena i bez mirisa. Koristiti samo gustu suspenziju koja se pre dodavanja u vino može, radi dobijanja veće količine suspenzije, razmutiti u manjoj količini vina. Suspenzija se sipa u vino koje se zatim meša radi potpunog i ravnomjernog raspoređivanja suspenzije. Dalji postupak se odvija u skladu sa preporukom enologa.


DOZIRANJE

Preporučena doza: 30 - 90g/100l, po potrebi i više. Uraditi test za određivanje optimalne doze za bistrenje i stabilizaciju.


PAKOVANJE

Claris-p70 se pakuje u ambalažu od 20kg.


ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE

Claris-p70 upotrebiti u roku od 2 godine od datuma pakovanja. Claris-p70 ima izrazita adsorptivna svojstva i potrebno ga je čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži do upotrebe. Za skladištenje koristiti tamne, čiste, suve i provetrene prostorije. Čuvati proizvod od kontakta sa vlagom i stranim mirisima. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za kvalitet proizvoda u slučaju nepravilnog skladištenja.