Kombinovani kalcijumski-natrijumski bentonit visoke čistoće za intezivno bistrenje i stabilizacijsku adsorpciju proteina u vinu.
Claris p30


OPIS PROIZVODA

Claris-p30 je kombinovani kalcijumski-natrijumski bentonit visoke čistoće u vidu finog praha namenjen, pre svega, za bistrenje i stabilizacijsku adsorpciju proteina u vinskom moštu ali se može koristiti i u vinu. Claris-p30 se proizvodi od pažljivo odabranog bentonita sa naših vlastitih ležišta. Karakterišu ga vrlo visok sadržaj aktivnog minerala montmorilonita (88-92%), izuzetno nizak sadržaj rastvorljivog Fe (ispod 0,015%) i čvrstih materija (ispod 1%). Ovaj vrlo fini prah posjeduje veliku aktivnu površinu što povoljno utiče na efekat bistrenja i stabilizacije. Claris-p30, kod optimalnih doza, čuva i unapređuje senzorna svojstva vina. Stvara vrlo nizak i kompaktan talog.


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Claris-p30 se pre upotrebe u vinskom moštu i vinu mora hidratizovati. Hidratacija je vrlo važan postupak u pripremi Claris-p30 za upotrebu a postiže se namakanjem proizvoda u vodi. Najbolji efekti se postižu korišćenjem destilovane vode zagrejane na 40-50°C u početnoj fazi hidratacije. Upotreba destilovane vode za hidrataciju umesto obične, a posebno tvrde vode, povoljno utiče na delotvornost proizvoda i njegov uticaj na senzorna svojstva vina. Claris-p30 se može hidratizovati i u običnoj čistoj i hladnoj vodi. Claris-p30 se sipa u 10 delova vode (1kg Claris-p30 u 10 litara vode) tako što se sipa u posudu napunjenu vodom uz lagano mešanje. Kada je Claris-p30 potpuno namočen u vodi treba ga intenzivno mešati do dobijanja ravnomjerne suspenzije. Suspenzija treba da odstoji najmanje 4-6 časova, a optimalno 12 časova za najbolju delotvornost. U prvih 3-4 časa intenzivno promešati suspenziju na svakih sat vremena a zatim pustiti da odstoji do momenta korišćenja. Višak vode iznad suspenzije pažljivo odliti neposredno pre upotrebe. Strogo voditi računa o higijenskim uslovima hidratacije i obavezno pre upotrebe prekontrolisati da je suspenzija nezagađena i bez mirisa. Koristiti samo gustu suspenziju koja se pre dodavanja u mošt ili vino može, radi dobijanja veće količine suspenzije, razmutiti u manjoj količini mošta ili vina. Suspenzija se sipa u mošt ili vino koji se zatim mešaju radi potpunog i ravnomernog raspoređivanja suspenzije. Dalji postupak se odvija u skladu sa preporukom enologa.


DOZIRANJE

Preporučena doza: 70 - 120g/100l, po potrebi i više. U slučaju bistrenja vina uraditi test za određivanje optimalne doze za bistrenje i stabilizaciju.


PAKOVANJE

Claris-p30 se pakuje u ambalažu od 20kg.


ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE

Claris-p30 upotrebiti u roku od 2 godine od datuma pakovanja. Claris-p30 ima izrazita adsorptivna svojstva i potrebno ga je čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži do upotrebe. Za skladištenje koristiti tamne, čiste, suve i provetrene prostorije. Čuvati proizvod od kontakta sa vlagom i stranim mirisima. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za kvalitet proizvoda u slučaju nepravilnog skladištenja.