O nama

Termika D.O.O. Zrenjanin  je jedini proizvođač perlita na prostoru Republike Srbije. Bavi se proizvodnjom i prometom  materijala na bazi ekspandiranog perlita, ekspandiranog mlevenog perlita i suvih perlitnih termoizolacionih mešavina za upotrebu u industriji, građevinarstvu i poljoprivredi. Iskustvo dugo preko 50 godina učinilo je da postane vodeći proizvođač ovog materijala i u regionu.

 

Istorijat preduzeća

Nastanak preduzeća vezuje se za 1957. godinu kada je osnovana R.O. “Izolater” sa osnovnom delatnošću izrade i montaže termičke izolacije. Ta mala radna organizacija, sa svega  pet zaposlenih radnika i veoma skromnim početnim kapitalom,  početkom 1960. godine prerasta u R.O. “Izoterma” koja  broji 140 zaposlenih.Nakon tri godine to je već bilo preduzeće sa značajnim kapitalom i vlasništvom na površini od blizu tri hektara zemljišta,  smeštenog u industrijskoj zoni Zrenjanina na kome se i danas firma nalazi .

Ulazeći u prvu međurepubličku integraciju 1963. godine, sa Ljubljanskim preduzećem „Termika“  stvoren je po opremljenosti i stručnosti jak kolektiv na polju termoizolacionih i montažnih radova.  Dokaz za to su desetine kapitalnih objekata kako u bivšoj Jugoslaviji  tako i u zemljama Zapadne Evrope i Azije u čijim je izgradnjama učestvovao ovaj  kolektiv.

 

slika01

1965. godina – Postavljanje termičke izolacije na objektima rafinerije nafte – Urinj kod Rijeke

Godine 1965. otpočinju prve „pionirske probe“  ekspandiranja perlita, novog izolacionog materijala na prostoru bivše Jugoslavije. Od tih dana počela se razvijati i istorija ekspandiranja perlita u „Termici“. Višegodišnja posvećenost tom problemu stručnih ljudi Zrenjaninskog ogranka kolektiva  imala je za rezultat prvu peć za ekspandiranje perlita.  Proizvedeni ekspandirani perlit prvobitno je nalazio primenu isključivo u građevinskoj industriji kao termoizolacioni materijal. Zbog konstantnog povećanja  potražnje na tržištu 1974. godine puštena je u rad nova peć za ekspandiranje perlita.

Uporedo sa razvojem prodajne službe i marketinga vršena su dalja istraživanja u cilju pronalaženja novih primena ovog materijala. Za potrebe R.T.B. Bor 1979. godine po prvi put je u O.O.U.R. „Perlit"Zrenjanin proizveden kriogeni perlit,  materijala za termičku izolaciju tehničkih gasova koji se proizvode, transportuju i skladište na veoma niskim temperaturama.  To je bio tek početak širenja lepeze proizvoda na bazi ekspandiranog perlita. Šest godina kasnije, preduzeće proširuje svoj proizvodni program suvomešanim perlitnim betonima. U tom vremenu značajnom novinom na tržištu građevinskih materijala.

 

slika03

1974. godina – Prve vreće perlita ekspandiranog na novoj peći

Godine 1989.  tadašnji O.O.U.R. „Perlit“ Zrenjanin, izdvaja se  iz sastava R.O. „Tremika“ Ljubljana i nastavlja samostalno da radi kao društveno preduzeće. Počev od 1991. godine vrši se promena u organizovanju društvenog preduzeća u deoničarsko društvo pod nazivom D.D. „Termika“ i pod tim nazivom posluje sve do 1998. godine kada se kroz usaglašenje sa odredbama Zakona o preduzećima organizuje kao „Termika“ A.D. Zrenjanin.

Početkom devedesetih godina prošlog veka prepoznat je trend povećanja upotrebe  pomoćnih filtracionih sredstava na bazi perlita i dijatomejske zemlje, strane proizvodnje, u domaćoj prehrambenoj i hemijskoj industriji. To je bila dobra prilika za proširenje proizvodnog programa firme.  Od 1992. godine otpočinje proizvodnja, na novom postrojenju,  mlevenog ekspandiranog perlita (Perfita). Industrijski program isprva je brojao dva proizvoda, da bi se vrlo brzo proširio na šest Perfita različitih karakteristika, specijalizovanih za ciljane primene.

 

slika05

1982. godina – Zaposleni OOUR Perlit Zrenjanin nakon samostalno izvšene rekonstrukcije perlitne peći

Proizvodnja materijala za zaštitu fasada otpočeta je 1994. Godine, a svega nekoliko godina kasnije i neperlitnih građevinskih mešavina – lepkova za pločice.

Kupovinom akcija od pretežnog broja malih akcionara, 2004. godine, tadašnji „Jovanović" D.O.O. iz Zrenjanina, a današnja „Keramika Jovanović" postaje većinski vlasnik „Termike" A.D.  Zrenjanina.

Od tada „Termika" A.D. Zrenjanin je deo „Jovanović grupe" iz Zrenjanina koju danas čini niz od šest pravnih lica povezanih po osnovu istog većinskog vlasnika, a to su: „Keramika Jovanović" D.O.O. iz Zrenjanina (matično pravno lice), IGM „Neimar" D.O.O. iz Zrenjanina, „Termika" A.D. iz Zrenjanina, „Ogrev" A.D. iz Zrenjanina, „Tehnogradnja" A.D. iz Zrenjanina i „Kristal" D.O.O. iz Novog Sada.

 

slika04

1985. godina – Testiranje perlitnih betona

 slika066

2008. godina – Izolacija kriogenim perlitom
postrojenja “Messer” Zenica

 

 

slika06

1992. godina – Krug fabrike

Termika D.O.O. Zrenjanin danas

"Termika“ D.O.O. Zrenjanin bavi se proizvodnjom i prometom  materijala na bazi  ekspandiranog perlita, ekspandiranog mlevenog perlita i suvih perlitnih termoizolacionih mešavina za upotrebu u industriji, građevinarstvu i poljoprivredi. Predstavlja jedinog proizvođača perlita na području Republike Srbije, a iskustvo dugo više od 50 godina učinilo je da postane vodeći proizvođač ovog materijala i u regionu.

Tim sastavljen od visoko obrazovanog podmlađenog kadra i stručnjaka sa velikim iskustvom, vodi se principima poslovne etike i teži ostvarivanju održivog i dugoročnog napretka. 

Shvatajući kvalitet procesa poslovanja  kao najvažniji faktor kon­ku­ren­tnosti i uspešnosti na tržištu, uvek i u potpunosti ispunjavajući zahteve kupa­ca, teži da obezbedi njihovo poverenje i zadovoljstvo kva­li­tetom proizvoda. Plod ovakvih težnji je proizvodni program usaglašen sa savremenim evropskim i svetskim standardima. (LINK)

 

slika07

2012. godina – Krug fabrike

Pored višegodišnje saradnje sa prestižnim kupcima, čemu svedoči bogata knjiga referenci (LINK), dokaz posvećenosti ovim ciljevima su i ISO 9001/2008 sertifikat (LINK), kao i Kosher sertifikat (LINK) za industrijski program koje poseduje.

Čemu težimo

Unapređenje procesa proizvodnje, uvođenje novih parametara kontrole kvaliteta i osavremenjavanje opreme, negovanje poverenja kupaca kroz pružanje podrške prilikom primene proizvoda svakodnevna su misija zaposlenih “Termike” D.O.O.

Na taj način, kao i usavršavanjem stručnih kadrova, ulaganjem u razvoj i pronalaženje novih praktičnih primena perlita, nastavlja se višedecenijska tradicija dobrog poslovanja prethodnih generacija.  

Shodno ekološkoj prirodi ekspandiranog perlita i politika preduzeća prema očuvanju čovekove okoline je opredeljena ka stalnim ulaganjima u ovu oblast.

 

slika08

2013. godina – Delegacija Termike na
sajmu vinarske opreme u Milanu

 

 

 slika09

2014. godina – Delegacija Termike A.D. na poslovnoj edukaciji Webiz 2.0 Zrenjanin

 

 

Budimo u kontaktu

Stojimo vam na raspolaganju za sva detaljnija pitanja u vezi našeg prodajnog programa.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+381(0)23 543 020

Kontakt

Podaci o firmi

 Termika d.o.o. Zrenjanin

 Požeška 4

23000 Zrenjanin

Žiro račun: 

265-2310310000524-90

PIB: 101164950

Prijatelji sajta

Više ...